ติดต่อกับเรา
มรภ. บ้านสมเด็จฯ มรภ. บ้านสมเด็จฯ

ไลฟ์สไตล์

มรภ. บ้านสมเด็จฯ จัดงานประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย

และการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มรภ. บ้านสมเด็จฯ

เผยแพร่

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย และการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี พ.ศ.2562 มีความสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทย ในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ ด้านการสร้างถาวรวัตถุและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านมหกรรมการแสดง การประกวด และนิทรรศการ ด้านการจัดทำเอกสาร วีดีทัศน์ และของที่ระลึก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะหน่วยงานราชการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง คำว่าราชภัฏ โดยความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ตระหนักถึงความสำคัญยิ่ง ด้วยภารกิจหลักในการมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการสืบทอดมารยาทไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรม เช่น​ การใช้คำพูด,การทักทาย,การสนทนา,การยืน,การเดิน,การนั่ง,การฟัง,การนอน,การส่งและรับสิ่งของ การใช้เครื่องมือสื่อสาร การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ โดยปัจจุบันสังคมไทยและโลก มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มองข้ามการปฏิบัติตนเรื่องมารยาทไทยที่ดีงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยของเรา มีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะดนตรี และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามด้านมารยาทไทย จึงกำหนดจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และการประกวดมารยาทไทย ที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย โดยมีเครือข่ายจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 7 ปี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้กล่าวสรุปว่า ในการนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานด้านวัฒนธรรมของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทยโดยร่วมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ และสร้างคุณค่าทางสังคมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน และมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สองปีต่อเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมสำคัญ จำนวน 3 กิจกรรม คือการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) และการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ
– การสาธิตมารยาทไทย
– การแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่ง
– การสาธิตการวาดภาพ
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ไลฟ์สไตล์

สื่อมวลชน ​จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สภท.54​ ปี​ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ

เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

เผยแพร่

วันที่

โดย

โบว์ลิ่งการกุศล สภท.54​ ปี​
โบว์ลิ่งการกุศล สภท.54​ ปี​

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54​ ปี) กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มอบเป็นทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มอบเป็นสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ
#ประเภททีม VIP
-รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม VIP ถ้วยรางวัล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
-รางวัลชนะเลิศ สามเกมส์สูงสุดชาย ถ้วยรางวัล ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-รางวัลชนะเลิศ สามเกมส์สูงสุดหญิง ถ้วยรางวัล นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง
-รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดชาย ถ้วยรางวัล นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่
-รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดหญิง ถ้วยรางวัล นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”
-รางวัลชนะเลิศ ทีมบู้บี้ ถ้วยรางวัล นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย​ (สภท.54​ ปี)

#ประเภททีมทั่วไป
-รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​โท​ สุทธิพงศ์ วงศ์ปิ่น ผู้​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ผบช.น.)​
-รางวัลชนะเลิศ สามเกมส์สูงสุดชาย ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​โท​ สมพงษ์ ชิงดวง รักษา​ราชการ​แทน​ผู้บัญชาการ​สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (รรท.ผบช.สตม.)​
-รางวัลชนะเลิศ สามเกมส์สูงสุดหญิง ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​โท​ อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการ​ตำรวจ​ภูธร​ภาค​ 1​ (ผบช.ภ.1)​
-รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดชาย ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​ตรี​ มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 5​ (ผบก.น.5)​
-รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดหญิง ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​ตรี​ เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 2 (ผบก.น.2)
-รางวัลชนะเลิศ ทีมบู้บี้ ถ้วยรางวัล นายอนันต์ นิลมานนท์​ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54​ ปี)

กำหนดการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
เปิดรับลงทะเบียน 09.00 น.
พิธีเปิดการแข่งขัน​ 09.30 น.
ประกาศผลการแข่งขัน​ 14.00 น.
พิธีปิดการแข่งขัน 14.30 น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300​ คุณอนันต์ 061-753-1199,คุณกวีพงษ์​ 092-604-6226,โทร.02-668-7172,โทรสาร.02-668-7172 E-mail : [email protected]


 

อ่านต่อ

ยอดนิยม

error: