ติดต่อกับเรา
คอรัปเตอร์ คอรัปเตอร์

บทความ

คอรัปเตอร์: อดีตบิ๊กคลัง จวก ทุจริตอุบาทว์

หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจพอสมควร อย่างในเวทีการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นภาคประชาชน “ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล” อดีต รมว.คลัง

คอรัปเตอร์

เผยแพร่

วันที่

หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจพอสมควร อย่างในเวทีการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นภาคประชาชน “ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล” อดีต รมว.คลัง ระบุว่า ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องหาทางออกให้พ้น “วงจรอุบาทว์” ที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่นของนักการเมือง จนนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร !! และเมื่อเป็นรัฐประหารแล้ว ก็ยังมีการคอร์รัปชั่นแบบรัฐประหาร คือต้องการที่จะสืบทอดอำนาจ ซึ่งการคอร์รัปชั่นแบบนี้ จะต้องมีการป้องกันและปราบปราม และจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม แถมบอกว่าภาคประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้น…เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ !? และมีประสบการณ์และความสามารถมองเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรม “คอรัปเตอร์” มองว่าเรื่องนี้น่าสนใจ แต่จะมีความรู้ความสามารถจริงอย่างที่พูดหรือไม่นั้น โดยเฉพาะการมองเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมนั้น เชื่อว่าสังคมและประชาชน คงมองออกว่ามั๊ยคร๊าบพี่น้อง !!

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ถือเป็นอีกเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและประชาชน “สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจงต่อที่ประชุม สนช.ว่าการแก้ไขกฎหมายนี้ เพื่อให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม !? ขณะที่สมาชิก สนช.ต่างสนับสนุนรัฐบาลในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการแสวงหาผลประโยชน์จากสงฆ์ จนทำให้พระพุทธศาสนากำลังประสบปัญหาในหลายด้าน จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและสนช. ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น โดยเฉพาะปัญหาการไม่ยอมรับจากพุทธศาสนิกชน… จึงถือเป็นอีกเรื่องที่ต้องติดตามกัน !!

ส่วนเรื่องนี้น่าจะอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกัน สำหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 15/2561 ของสำนักงาน ปปง. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11ก.ค.2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ “ปราณี เก้าเอี้ยน” ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. แย้มว่าจะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเรือประมง จำนวน 54 รายการ !? โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด ครั้งที่ 15/2561 ที่น่าสนใจ อาทิเช่น 1.สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ 224.9 กรัม ราคาเริ่มต้น 280,900 บาท 2.สร้อยข้อมือทอง ประดับพลอยแดงและเพชร น้ำหนักประมาณ 28.4 กรัม ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท 3.กรอบพระทองคำ พร้อมพระปิดตา น้ำหนักรวมพระ 29.5 กรัม ราคาเริ่มต้น 8,200 บาท 4.โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี ขนาด 42 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท 5.เรือรุ่งชนะ (RUNGCHANA) เลขทะเบียน 4600-02236ขนาด 170 ตันกรอส (พร้อมอุปกรณ์บนเรือ ไม่รวมวิทยุสื่อสาร) ราคาเริ่มต้น 5,760,000 บาท ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ


 

บทความ

แต่งตั้งนายพลสีกากี มีระบบคุณธรรม จริงหรือมั่ว? ส่อวิกฤตศรัทธาต่อองค์กร

การแต่งตั้งนายพลสีกากีวาระประจำปี 2561

เผยแพร่

วันที่

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ใกล้งวดมาเต็มที กับการแต่งตั้งนายพลสีกากีวาระประจำปี 2561 ภายหลังจากที่คำสั่งแต่งตั้งของบรรดานายพลสีขี้ม้าเสร็จเรียบร้อย มาถึงคิวของการแต่งตั้งนายพลสีกากี ระดับ ผบก.ถึง รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 ซึ่งต้องขอมติ ก.ตร.ขยายเวลามาจากเดิมต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม เป็นต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้

มานั่งอ่านหลักเกณฑ์แต่งตั้งใหม่ ของรัฐบาลลุงตู่ ภายใต้การกับกับดูแลของลุงป้อม พี่ใหญ่ของ คสช. อ่านก็แล้วทำความเข้าใจกลับไปกลับมา เป็นการเขียนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งใว้สุดซ่อนเงื่อน จากเดิม 10 ปี ที่ผ่านการพิจารณาใช้เรียงตามอาวุโสห้ามข้ามในกลุ่มผู้ช่วยขึ้นรอง ผบ.ตร.และในขณะนั้นมีตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.10 กว่าตำแหน่ง หลังจากนั้นต่อมาเปลี่ยนกฏเกณฑ์มาใช้ 33%ในกลุ่ม ผู้ช่วยขึ้น รอง ผบ.ตร.

หลัง คสช.ปฏิวัติ ในปี 58 ยุบตำแหน่ง รองผบ.ตร.จากเดิม 10 ตำแหน่ง เหลือเพียงแค่ 5 ตำแหน่ง แต่กลับมีการปรับเพิ่มตำแหน่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ตำแหน่ง รองรับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์คลุมไว้อีกว่าห้ามนำมาคำนวนโควต้า 33 % เลื่อนขึ้น รอง ผบ.ตร.

จุดที่มองดูทะแม่ง อยู่ตรงที่การจะได้อาวุโส 33% จากผู้ช่วย ผบ.ตร.ขึ้นรอง ต้องมีตำแหน่งว่าง 4 จาก 5 ตำแหน่งที่มีเหลือ และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเลย เพราะฐานน้อยมาก มีแค่ 5 ต้องว่าง 4 เท่านั้น คำว่าอาวุโสจึงจะเกิดผลในทางปฎิบัติ มองได้ว่าเป็นเกมลับลวงพราง ให้มองดูดีมีอาวุโสใช้ในกลุ่มนี้ แต่คนทั่วไปไม่รู้ว่าในทางเป็นจริงไม่มีแน่นอน ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ข้ามอาวุโสได้เลย เพราะหลักเกณฑ์เขียนใว้ว่า ถือว่าอาวุโสเท่ากัน แต่คนที่จะเอาขึ้นเหมาะสมกว่า คนอาวุโสไม่มีเรื่อง ไม่มีความผิด แต่กลับไม่เหมาะสม ดูเป็นเหตุผลที่ไม่แฟร์และเป็นธรรมกับทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบคุณธรรม มันมีหรือไม่.?

โดยในอดีต คณะกรรมการ กตร.ส่วนหนึ่ง มาจากข้าราชตำรวจชั้นนายพลที่เกษียณซึ่งคนนอก และเป็นผู้ที่ข้าราชตำรวจเลือกมาเป็นตัวแทน เป็นปากเสียงทวงสิทธิ์ความเป็นธรรม ให้กับการแต่งตั้งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ยุคนี้ตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นมา ข้าราชการตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งมา เทียบตัวต่อตัว อาวุโส 1 กับ ตัวเกร็ง ยังไงก็อาวุโสไม่เท่ากัน เพราะตามหลังห่างกันเกือบ 2 ปีในทุกตำแหน่งช่วง รอง ผบช.,ผบช,และผู้ช่วย ผบ.ตร.

หากเป็นแบบนี้อนาคต องค์กรตำรวจจะพัง เพราะ ระบบคุณธรรม หลักเกณฑ์ กฎที่ไม่เป็นธรรม ได้คนที่เป็นพวกตัวเอง “อดีตลูกน้องขึ้นมาเป็นนาย คนส่วนใหญ่ทุกข์บนความสุขคนส่วนน้อย ที่มีพวก มีปัญญาวิ่งเต้น อยู่แบบหมดความหวัง ถูกปล้นสิทธิไปต่อหน้าต่อตา การเรียกร้องอะไรกับใครในยุคนี้ก็ยาก มันคือเป็นหนทางเดียว ต้องยอมรับและอยู่กับมัน ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ก็ลาออกไปก็เยอะ

มีคำถามว่าคนเหล่านี้ เป็นตำรวจ ทำความดีเสี่ยงภัยมามากมาย เป็นลูกน้องท่านเหมือนกัน ท่านอยากให้เขาหันหลัง และเกลียดนาย เกลียดผู้บังคับบัญชา เกลียดองค์กร เพราะระบบคุณธรรม อย่างนั้นหรือ.? ผู้กับกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลัง กระทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรในอาชีพตำรวจที่เพียงแค่อยากได้ อยากเป็น โดยไม่คำนึงถึงสิทธิและความเป็นธรรมของผู้อื่นแม้แต่น้อย หาช่อง หากฎเกณฑ์ มาลับลวงพราง ป้องกันตัว เพราะรู้ดีอยู่แล้วว่า มันไม่ถูกต้อง ไม่มีความเป็นธรรม ให้กับข้าราชตำรวจส่วนใหญ่ที่ไม่มีเส้นสาย นอกจากคนของตัวเอง ของพวกพ้องบริวาร

โดยสุดท้ายอาจจะเห็นนายตำรวจใหญ่ ลาออกตามมาหลังจากแต่งตั้งครั้งนี้ก็ได้ ไม่เชื่อลองจับตาดู และหากมันมีเหตุลาออก ของผู้ที่อกหักจากการแต่งตั้งที่ขาดระบบคุณธรรมมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเสื่อม และเกิดวิกฤตศัทธาต่อองค์กร จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“นายหม้อตาล”


 

อ่านต่อ

ยอดนิยม

error: